Dr. Rico Sneller

Dr. Rico Sneller is filosoof en theoloog. Hij promoveerde cum laude op een dissertatie over Jacques Derrida en de negatieve theologie. Gedurende lange tijd was hij werkzaam als universitair docent filosofie en ethiek te Leiden. Momenteel doceert hij filosofie bij o.a. de Vrije Academie (Amsterdam), de Internationale School voor Wijsbegeerte en filosofie/psychoanalyse bij het Jungiaans Instituut te Nijmegen. Hij is gastdocent op de Alfarabi Universiteit te Almaty (Kazachstan) en betrokken bij diverse internationale organisaties (Alternative Perspectives and Global Concerns, Outre-lignes e.d.). Zijn belangstelling gaat uit naar uitzonderlijke bewustzijnsposities in relatie tot de filosofie, levensfilosofie (Ludwig Klages, Carl du Prel), psychoanalyse en analytische psychologie. Recent publiceerde hij Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul (Cambridge Scholars 20212) en Het raadsel Socrates.

Filosofisch Leerhuis Fiat Lux

Nieuw

Digitale module: Inleiding tot de Dieptepsychologie

De dieptepsychologie handelt over het menselijk onbewuste en de manier waarop dit inwerkt op het bewustzijn. De term ‘dieptepsychologie’ komt van Eugen Bleuler (1857-1939). Ze wordt met name toegepast op het werk van Freud, Jung, Adler en Rank. De dieptepsychologie gaat anders te werk dan de laboratoriumpsychologie. Waar de laatste overwegend werkt op basis van statistiek en gericht is op gedrag, is de eerste meer geïnteresseerd in de analyse van enkelingen en hun verdrongen of afgesplitste gevoelens, verlangens en wensen.